Siden bliver blå, og målestoksforholdet er forkert, når der foretages opmålinger i Bluebeam® Revu® 2018

Oversigt

Her er forklaringen og løsningen på problemet med, at dine tegninger bliver blå, mens du foretager opmålinger, og målestoksforholdet ikke kan indstilles korrekt.

Relevante produkter

Revu 2018


Problem

Din tegning bliver blå, hver gang du forsøger at foretage en opmåling. Du kan heller ikke kalibrere dine tegninger korrekt. De opmålinger, som du foretager, bruger et forkert målestoksforhold eller en forkert måleenhed.

Hvorfor sker det?

Det sker, fordi dokumentet indeholder mindst én visningsport, som definerer opmålingens målestoksforhold og måleenheder.

Visningsporte kan bruges til at indstille flere målestoksforhold på samme side.

Løsning

Du kan fjerne den uønskede visningsport på denne måde:

  1. Åben
  2. panelet Opmålinger (Alt+U), og udvid sektionen Visningsporte.
  3. På listen til højre under overskriften Visningsporte vises de visningsporte, der findes på siden i øjeblikket. Der er sandsynligvis flere visningsporte med navnet "Uden titel".
  4. Klik på knappen Ryd alt for at fjerne alle visningsportene på siden.

Når det er gjort, kan du ændre tegningens målestoksforhold i sektionen Skala på panelet Opmålinger eller indstille et nyt målestoksforhold ved at kalibrere tegningen. Hvis du allerede har mål på tegningen, kan du klikke på knappen Genberegn i sektionen Skala på panelet Opmålinger. Det genberegner målene ud fra det målestoksforhold og de enheder, der er defineret for siden.


Related Articles