Organiser og administrer dine PDF-filer ved hjælp af Mærker

Den nye funktion Mærker i Bluebeam Revu 2016 gør dig i stand til at oprette et Set og administrere alle tegningsrevisionerne hurtigt og effektivt ved at påføre mærker på tegningernes arknavn, arknummer og revisionsnummer, mens de føjes til Set. Nye filer føjes til et gemt Set og registreres og mærkes automatisk som nye revisioner, så længe de har samme arknummer som en eksisterende tegning.

Sådan opretter du et Set og mærker tegningerne

Gå til fanen Sets for at oprette et nyt Set med dine oprindelige tegningsversioner, og vælg enkelte filer eller hele mapper. Vælg derefter de sideområder, hvor arknavn og arknummer er placeret på hver enkelt tegning. Revu mærker filerne, og dialogboksen Mærker vises med en liste over tegningerne sammen med deres arknavn, arknummer og revisionsnummer. Revu mærker den oprindelige version af tegningerne med tallet nul (0). Du kan enten redigere de angivne oplysninger i dialogboksen Mærker eller klikke på OK for at anvende mærkerne og afslutte oprettelsen af det pågældende Set. Fanen Sets viser nu en samling af miniaturer med hver af tegningerne i det pågældende Set.

Sådan tilføjer du tegningsrevisioner

Du kan føje yderligere, opdaterede tegninger eller nye dokumenter til det pågældende Set, og Revu vil automatisk mærke nye tegninger med udgangspunkt i de sideområder, du valgte, da det pågældende Set blev oprettet. Hver eneste indgående fil sammenlignes med alle eksisterende tegninger baseret på arknumrene, og hvis en ny fil har samme arknummer som én af de oprindelige tegninger i det pågældende Set, mærkes den som en ny revision.

I dialogboksen Mærker kan du se en liste over alle versioner af hver enkelt tegning, der er blevet føjet til det pågældende Set. Alle originale tegningsversioner er mærket med tallet nul (0) i kolonnen Revisionsnummer, og tilsvarende, nye revisioner mærkes med tallet ét (1), som angiver, at de er den første revision.

Bluebeam Gateway

Når du klikker på OK i dialogboksen Mærker, åbnes dialogboksen “Rediger sider?“, der viser de tegninger, som udskiftes med nye revisioner. Når du klikker på OK, kopieres alle eksisterende annotationer til de nye revisioner, og de tilsvarende, tidligere versioner stemples som “Erstattet”.

Bluebeam Gateway

Når du ruller gennem miniaturerne i fanen Sets, vil nogle af dem have en lille blå trekant i nederste venstre hjørne, som indikerer, at du ser på en revideret tegning. Hvis du klikker på trekanten, fremkommer en tidligere version af filen med et stort rødt “Erstattet”-stempel hen over.

Gå til vores Mærker-instruktionsvideo og Revu 2016-brugervejledning.

Related Articles