Liste med ændringstaster (2018)

Oversigt

Denne artikel beskriver, hvordan tasterne Alt, Shift og Ctrl bruges til at aktivere flere musefunktioner i Revu til Windows.

Relevante produkter

Revu


Tasterne Alt, Shift og Ctrl er ikke begrænset til tastaturgenveje. De kan også bruges til at ændre den måde, som din mus fungerer på i Revu, og gøre dine arbejdsgange hurtigere og mere effektive. Tasterne aktiverer forskellige funktioner, afhængigt af den sammenhæng de bruges i.

Generelt
Kontrolpunkter
Buer
Rotation
Kopiér og indsæt
Tegning af lige linjer
Fremhæv
Tegning af cirkler og kvadrater
Billedforklaringer
Flytning af billedtekster for opmålinger
File Access og hyperlinks
Valg af flere annotationer

 

Generelt
 • Ctrl kan bruges til at tilsidesætte indstillingerne til Fastgør til, når du opretter eller redigerer en annotation, så du kan placere punktet hvor som helst.
 • Hold Shift nede, mens du klikker på og trækker en annotation for at flytte den i en lige linje op, ned, til venstre eller til højre.
 • Ctrl skifter også mellem zoom og panorering på musehjulet. Du kan få flere oplysninger ved at læse Konfiguration af musehjulet.
 • Når du er ved at anbringe eller flytte en annotation eller holder et kontrolpunkt nede, kan du afbryde handlingen midlertidigt og panorere i dokumentet ved at holde mellemrumstasten nede. Slip mellemrumstasten, når du vil fortsætte redigeringen af annotationen.
Kontrolpunkter på annotationen Polylinje eller Polygon
 • Du kan føje nye linjesegmenter til annotationer med typen polygon eller polylinje (f.eks. værktøjet Sky , Polygon , Polylinje , Omkreds eller Areal ) ved at oprette nye kontrolpunkter. Hold Shift nede, og klik på et linjesegment for at tilføje et kontrolpunkt.
 • Du sletter et kontrolpunkt på en polygon- eller polylinjeannotation ved at holde Shift nede og klikke på et gult kontrolpunkt.
 • Tryk på Ctrl, mens du klikker på en polylinjes kontrolpunkt for at konvertere den fra en lige linje til en kurve (eller omvendt). Det er en genvej til Konverter kontrolpunkt (højreklik på > Kontrolpunkt > Konverter kontrolpunkt til kurve ).
 • Håndtagene til et kurvepunkt flyttes normalt sammen. Ctrl+klik på et kontrolpunkthåndtag for at flytte punktet for sig selv.
Buer

Du kan læse mere om buer og kurver her.

 • Hold Shift-tasten nede, mens du opretter en bue , hvis buen skal være cirkulær.
 • Du kan oprette en bue ud fra tre punkter ved at vælge værktøjet Bue, holde Alt nede og vælge de ønskede punkter.
 • Shift annullerer formatforholdet for annotationer baseret på polylinjer og polygoner, når du flytter kontrolpunktet i hjørnet. Ændringstasten annullerer også formatforholdet for billedannotationer, når du opretter eller redigerer dem.
Rotation

Annotationer fastgøres med intervaller på 15 °, når de roteres ved hjælp af det øverste kontrolpunkt. Hold Shift nede, mens du roterer en annotation for at annullere fastgørelsen og gøre det muligt at foretage rotationen med 1 ° ad gangen.

Kopiering og indsættelse af annotationer
 • Ctrl+klik på en annotation, og træk den for at kopiere den.
 • Ctrl+Shift+klik på en annotation for at kopiere den, og træk derefter for at flytte kopien i en lige linje.
 • Efter du har brugt Ctrl+C til at kopiere en annotation, kan du trykke på Ctrl+Shift+V for at indsætte annotationen på samme position som originalen. Hvis du f.eks. vil anbringe en sky på et rum, der vises på flere sider, kan du oprette en sky og derefter bruge denne ændringstast til hurtigt at oprette samme annotation på samme position på hver af de efterfølgende sider.
Tegn lige linjer
 • Hold Shift nede, mens du bruger annotationen Linje , Pil , Polylinje eller Polygon eller en annotation af typen Opmålinger til at tegne en lige vandret, lodret eller 45-graders linje.
 • Hold Shift nede, mens du bruger Polylinjeskitse i korrekt målestoksforhold eller Polygonformet skitse i korrekt målestoksforhold , for at fastgøre til intervaller på 45 grader.
 • Hold Shift nede, mens du bruger værktøjet Pen eller Fremhæv , for at tegne lige linjer vandret eller lodret.
Fremhæv

Værktøjet Fremhæv ændres til en I-formet markør, så længe indstillingen Aktivér tekstfremhævning er aktiv (Revu > Indstillinger (Ctrl+K) > Vindue > Tablet). Du kan tilsidesætte indstillingen og tegne frit ved at holde Ctrl nede, mens du bruger værktøjet.

Du kan også tegne lige linjer og samtidig tilsidesætte den I-formede markør ved at holde Ctrl+Shift nede over tekst.
Tegning af cirkler og kvadrater
 • Hold Shift nede, mens du bruger værktøjet Ellipse til at oprette en cirkel.
 • Hold Shift nede, mens du klikker på et kvadratisk kontrolpunkt på en ellipse, for at ændre den til en cirkel og ændre dens størrelse fra midten og udefter.
 • Hvis du bruger værktøjet Rektangel , kan du oprette et kvadrat ved at holde Shift nede.
 • Hvis du vil tegne cirkler fra midten og udad, holder du bare Alt nede, før du tegner med værktøjet Ellipse . Det er praktisk, hvis du skal tegne en cirkel med en kendt radius.
Billedforklaringer
 • Værktøjet Billedforklaring har mange kontrolpunkter, som du kan bruge til at flytte billedforklaringens dele hver for sig.Du flytter hele annotationen ved at holde Alt nede, mens du klikker på den og trækker den.
 • Du kan også tilføje pile i en billedforklaring ved at holde Shift nede, mens du klikker på et kontrolpunkt på en eksisterende pils bøjning. Brug Shift+klik på kontrolpunktet på pilens bøjning for at slette pilen .
Flyt billedtekster for opmålinger

Hold Shift nede, og klik på billedforklaringen til en annotation af typen Opmålinger for at flytte billedforklaringen uden selve annotationen.

Det gælder kun for opmålinger af typen Længde , Omkreds , Areal og Volumen .
File Access og hyperlinks

Ctrl+klik på et hyperlink eller en PDF-fil på fanen File Access for at åbne linket eller filen som en ny fane i baggrunden (filen eller linket bliver ikke den aktive fane eller det aktive vindue). Det kan bruges til at åbne noget for at se på det senere.

Valg af flere annotationer

Shift+klik på hver af annotationerne. Du kan bruge denne metode i stedet for at klikke og trække et rektangel rundt om annotationerne.

 


 

Related Articles