Hurtige og nemme måder at håndtere valg af annotationer på

Det er hurtigt og enkelt at vælge annotationer i Revu. Du kan hurtigt tilpasse dig alle arbejdsgange og øge din samlede produktivitet, hvis du bliver bekendt med de forskellige måder, hvorpå du kan vælge og fravælge annotationer.

Indstillinger for valg på tablet

Hvis du bruger en Windows-tablet, skal du sørge for at have føjet knapperne Shift og Escape til dine værktøjslinjer, før du læser videre. Med disse knapper kan du bruge mange af nedenstående genveje, selvom du ikke har et tastatur. Revu skifter automatisk til profilen Tablet, når den installeres på en Windows-tablet. Derfra ser du knappen Escape i arbejdsområdet.

Sådan får du hurtig adgang til knappen Shift :

 1. Gå til Vis > Værktøjslinjer > Tilpas.
 2. Vælg Kategorier i rullemenuen.
 3. Vælg Fuld skærm i Værktøjslinje
 4. Vælg Shift fra listen Kommandoer, og klik derefter på pilen for at føje knappen til værktøjslinjen. Du kan ændre dens placering på værktøjslinjen med pil op og pil ned.
 5. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Gå til Tilpasning af Revu for at få yderligere oplysninger om værktøjslinjer.

Det grundlæggende

Hvis du vælger en enkelt annotation, skal du blot klikke på den. Medmindre annotationen har en fyldfarve, kan den kun vælges ved at klikke på dens kant og ikke det område, den omslutter. Hvis annotationen kan vælges, skifter markøren til en sort pil.

Vælg alle annotationer

Med genvejen Ctrl+A kan du vælge alle annotationer. Vær opmærksom på, at du dermed også vælger annotationer, der strækker sig over flere sider.

Fravalg af alle annotationer

Der er to måder at fravælge alle annotationer på: Du kan enten klikke på et område uden for de valgte annotationer eller trykke på Escape.

Marker med Rektangel

Du kan bruge værktøjet Vælg vælg til at tegne et rektangel, som vælger flere annotationer med det samme. Den retning, rektanglet tegnes i, ændrer, hvad der vælges. Ved at tegne fra venstre mod højre markeres alle de annotationer, der findes inden for rektanglet, mens tegning fra højre mod venstre markerer alt, som gennemskæres af og befinder sig inde i rektanglet. Hvis du bruger værktøjet Panoreringpanorering, kan du hurtigt tegne et rektangel uden at skifte til værktøjet Vælg vælg ved at holde tasten Shift nede og trække, som du normalt ville gøre.

Marker med Lasso

Med værktøjet Lasso kan du hurtigt og frit forme dit valg af annotationer. I modsætning til mange lignende værktøjer indsætter Revus Lasso lasso en stiplet linje fra det punkt, hvor du startede tegningen, til markøren og lukker automatisk, når du slipper museknappen. Sådan anvendes værktøjet Lasso:

 1. Gå til Rediger > Vælg > Lasso lasso, eller brug genvejen Shift+O.
 2. Tegn en form efter eget valg for at markere dine annotationer. På denne måde vælges alle annotationer, der befinder sig inden for eller gennemskærer formen.

Du kan også markere med Lasso vha. højre museknap (eller en tilsvarende pen) og bruge et farveudfyldningsværktøj som Pen og Highlighter. Du aktiverer funktionen ved at gå til Indstillinger > Præferencer > Tablet > Aktiver Lasso med højreklik ved farveudfyldning.

Valg af flere annotationer på én gang

Du kan også vælge flere annotationer med genvejen Shift+klik på hver af dem. Hvis du markerer en annotation, du ikke ønsker, skal du bruge Shift+klik på annotationen igen for at fjerne markeringen. Bemærk: Shift+klik kan bruges sammen med alle de angivne markeringsmetoder for at tilføje eller fjerne enkelte markeringer fra et samlet valg. Denne genvej er god, når et rektangel eller en frit formet markering ikke er tilstrækkelig. For eksempel:

 • De annotationer, du vil redigere, er ikke i nærheden af hinanden.
 • Du er nødt til at udelade bestemte annotationer inden for et sideområde.
 • Du kan pege og klikke på annotationer hurtigere, end du kan tegne en markering.
 • Du har valgt flere annotationer vha. en anden metode, men har fundet ud af, at det er nødvendigt at føje et par andre til markeringen.
 • Du har ved et uheld valgt de forkerte annotationer.

Annotationsliste

I bunden af Revu-grænsefladen findes den Annotationsliste, som indeholder en liste over alle annotationer i et dokument samt mere detaljerede oplysninger og sorteringsværktøjer. Når en annotation på listen vælges, fremhæves og markeres den på siden. Bemærk: Dette virker også den modsatte vej: Når en annotation vælges på siden, markeres og fremhæves dens tilsvarende linjepunkt i annotationslisten. Det er utroligt nyttigt at vælge ud fra annotationslisten, når det dokument, du arbejder i, er rodet. Ved hjælp af funktionerne Sorter, Filtrer, Søg og Kolonner kan du hurtigt indsnævre listen og finde det, du har brug for. Yderligere oplysninger om Annotationsliste kan ses i Revu-manualen. Der findes et par markeringsmetoder i Annotationslisten. Den første er Ctrl+klik, som giver dig mulighed for at vælge flere fortløbende eller ikke-fortløbende annotationer i listen enkeltvist. Hvis du skal fjerne individuelle markeringer, kan du gøre det ved at trykke på Ctrl+klik endnu en gang. Med den anden metode kan du markere en gruppe af fortløbende annotationer ved at klikke på den første annotation og derefter holde Shift nede og klikke på den sidste annotation. Dermed vælges både de annotationer, du har klikket på, og alt derimellem.

Valg af primær annotation

Har du nogensinde bemærket, at kontrolpunkter på dine annotationer har forskellige farver? Farverne har faktisk forskellige betydninger. Gule kontrolpunkter betegner en primær annotation, mens grønne kontrolpunkter betegner en sekundær annotation.

Kort sagt, den primære annotation fungerer som et referencepunkt, som er vigtigt for visse Revu-funktioner som f.eks. værktøjerne Justering, der kræver en bestemt annotation, de skal justeres i forhold til. Primære annotationer er også vigtige for annotationsgruppering. Der er et par ting, du bør huske på, når du arbejder med primære annotationer:

 • Hvis du vælger flere annotationer, er den første som standard den primære annotation.
 • For at ændre den primære annotation skal du klikke på en annotation med grønne kontrolpunkter. Derefter kan du bruge enhver markeringsmetode sammen med værktøjslinjen Justering eller med annotationslisten.
 • Du kan også ændre den primære annotation ved at højreklikke, hvilket har den fordel, at den henter kontekstmenuen Justering og giver nem adgang.

Related Articles