Introduktion til Legends

Med Revus Legends-funktion kan man hurtigt forklare , hvad annotationer i et dokument betyder. Legends kan tilpasses netop din virksomheds særlige behov for forskellige arbejdsgange.

Hvad er en Legend?

Ligesom en oversigt på et kort, forklarer Revu Legends hurtigt, hvad symbolerne på en tegning står for. De er meget nemme at arbejde med: Når du opretter en oversigtsforklaring, opdateres den automatisk, mens annotationer føjes til eller fjernes fra dokumentet. Legends kan ændre størrelse, kopieres, tilpasses og gemmes i Tool Chest som enhver anden annotation.

Oprettelse af en Legend

Metoden, der bruges til at oprette en oversigtsforklaring, bestemmer mange af dens egenskaber:

Tilføjelse af annotationer individuelt i en Legend

En oversigtsforklaring kan oprettes ud fra et manuelt valg af annotationer i dokumentet. Annotationer, der har samme egenskaber for type og udseende som de valgte annotationer, føjes automatisk til denne oversigtsforklaring. Hvis du vil have oversigtsforklaringen til at omfatte én eller to annotationstyper fra flere forskellige værktøjssæt, er dette den bedste metode for dig.

Sådan føjes udvalgte annotationer til en oversigtsforklaring:

 1. Først skal du vælge de annotationer, du har brug for i oversigtsforklaringen, enten ved at klikke og trække et rektangel omkring dem, eller ved at bruge Shift + klik på hver af annotationerne.
 2. Højreklik på én af annotationerne, og klik derefter på Legend > Opret ny Legend.
 3. Klik på dokumentet for at anbringe oversigtsforklaringen.

Oprettelse af en Legend fra et værktøjssæt

Legends kan oprettes fra et bestemt værktøjssæt eller flere værktøjssæt. En oversigtsforklaring som denne registrerer eventuelt nye annotationer fra det angivne værktøjssæt og tilføjer automatisk oplysninger fra disse annotationer. Denne metode er god til at føje flere annotationer til en oversigtsforklaring.

Sådan føjes et værktøjssæt til en oversigtsforklaring:

 1. Klik på Vis > Faner faner > Tool Chest tool-chest, eller tryk blot på Alt + X.
 2. Ud for navnet på det ønskede værktøjssæt klikker du på Egenskaber egenskaber. I rullemenuen klikker du på Legend og derefter på Opret ny Legend.
 3. Klik på dokumentet for at anbringe din Legend.

Der er fordele ved begge metoder. Lad os finde ud af, hvilken metode der er bedst for dig:

Føj et værktøjssæt til en oversigtsforklaring, hvis:

 • Du vil placere en oversigtsforklaring, inden du tilføjer annotationer og opdaterer din Legend, mens du er på farten.
 • Du bruger mange af annotationerne i værktøjssættet eller i flere værktøjssæt.
 • Du kun har nogle få annotationer til at kopiere til dit/dine vigtigste værktøjssæt.
 • Det tager for lang tid at angive alle de annotationer, du har brug for at føje til oversigtsforklaringen.
 • Du foretrækker en mere automatiseret proces.

Føj individuelle annotationer til en oversigtsforklaring, hvis:

 • Oprettelse af en oversigtsforklaring fra et værktøjssæt kræver et betydeligt antal omplaceringer i Tool Chest tool-chest.
 • Du kun har brug for nogle få, bestemte annotationer.
 • Dine annotationer kommer fra flere forskellige værktøjssæt.
 • Du ikke ved, hvilke værktøjssæt annotationerne kommer fra.
 • Annotationerne er blevet oprettet af flere personer.
 • Du foretrækker at oprette oversigtsforklaringen, efter dine annotationer er blevet placeret.
 • Der er annotationer, du vil udelukke fra oversigtsforklaringen.
 • Du foretrækker at redigere oversigtsforklaringen manuelt.

Bemærk: Generelt vil du formentlig vælge en af disse metoder frem for den anden. Men hvis behovet skulle opstå, kan du altid oprette en oversigtsforklaring ved hjælp af begge metoder.

Egenskaber

Idet en oversigtsforklaring er en slags annotation, kan den i vid udstrækning tilpasses via fanen Egenskaber egenskaber. Hvis du er vant til at tilpasse dine annotationer, er du fortrolig med de funktioner, der nævnes her. Der er også nye egenskaber, der er unikke for Legends. Du kan hurtigt komme op i omdrejninger med Ændring af en Legends opbygning i Revus hjælpefil.

Gemte Legends

Når du har konfigureret egenskaberne i oversigtsforklaringen til at omfatte de oplysninger, du skal bruge, kan du gemme den i Tool Chest tool-chest, så du hurtigt kan genbruge den på en anden side eller i et andet dokument. Du skal blot højreklikke på oversigtsforklaringen og derefter klikke på Føj til Tool Chest tool-chest og vælge det ønskede værktøjssæt.
For at bruge oversigtsforklaringen skal du klikke på dens ikon i Tool Chest tool-chest og placere den i dokumentet på samme måde, som du ville gøre med enhver anden annotation.

Legends i aktion

Nedenstående billede viser en oversigtsforklaring, som benytter mange af de tilpasningsmuligheder, der findes i fanen Egenskaber, herunder det Lodrette tabelformat, bredere margener, større symboler og en lavere opacitet. Denne oversigtsforklaring indeholder også annotationer fra en række værktøjssæt.

T&T, 16. november

Bemærk, at Legends også tager højde for egenskaber som f.eks. farve. De to længdemålinger er foretaget på separate linjer, fordi de er i forskellige farver. Hvis de var i samme farve, ville de være medtaget i den samme linje, og deres måleværdier ville blive sammenlagt.

Flere oplysninger
Hvis du er interesseret i at lære mere om de arbejdsgange, der er forbundet med Legends, har Bluebeam videoer, der viser, hvordan man beregner Materialeforbrug og meget mere. Du kan få endnu flere oplysninger om Legends – f.eks. funktioner i fanen Egenskaber egenskaber og metoder til at kopiere Legends – ved at læse afsnittet Legends i Revus hjælpefil.

Related Articles