Sådan bruges forskellige måleenheder i en PDF-fil

Bluebeam Revu lader dig bruge forskellige måleenheder på samme tegning i nogle få enkle trin. Du kan f.eks. beregne lineære målinger i fod-tommer og målinger af volumen i kubikmeter.

Kalibrer siden

Før du begynder, skal du sikre dig, at siden er korrekt kalibreret:

 1. Find en kendt længde på siden.
 2. Åbn værktøjet Kalibrer ved hjælp af en af følgende metoder:
  • Fra linjen Kommando skal du gå til Mål > Kalibrer.
  • Fra sektionen Skaler på fanen Målinger skal du klikke på Kalibrer.
 3. Hvis en dialogboks med anvisninger vises, skal du klikke på OK.
 4. Klik på det første punkt af den kendte længde, og klik derefter på et andet punkt for at afslutte linjen. Hold Shift-tasten nede for at fastgøre de to punkter vandret, lodret eller diagonalt. Når det andet punkt er valgt, åbner dialogboksen Kalibrering.
 5. I dialogboksen Kalibrering skal du angive afstanden mellem disse to punkter, som er angivet på tegningen, og vælge enhederne, som målingerne skal rapporteres i.
 6. Klik på OK.

Måleenheden, der anvendes ved kalibrering af tegningen, er nu standardværdien for alle målinger på den pågældende side. Skaleringer, måleenheder og Gem skalering på side angives for hver enkelt side.

Forskellige måleenheder

Du kan angive uafhængige måleenheder for Område og Volumen. De vil være uafhængige af hinanden, og standardindstillingen for måleenheder anvendes til lineære målinger.

 1. Klik på fanen Målinger.
 2. Vælg Uafhængige enheder.
 3. Vælg en måleenhed for Områdeenhed og Volumenenhed.
 4. For at bibeholde denne konfiguration, når PDF-filen gemmes, skal du vælge Gem skalering på side.

Hvis valgmuligheden Gem skalering på side ikke er tilgængelig, skal du rulle ned til sektionen Indstillinger på fanen Målinger og vælge Brug indlejret skalering.

For at genberegne et tidligere målt område eller volumen med en nylig angivet måleenhed skal du blot klikke på Genberegn. Alle målinger på siden genberegnes nu med de aktuelle måleenheder.

Foretag dine målinger

Når de Uafhængige enheder er indstillet, anvender dine målinger af område og volumen de måleenheder, du har valgt. Alle andre målinger anvender den måleenhed, der blev valgt ved kalibrering af siden.

Related Articles