Sådan gendannes en PDF-fil for at løse filspecifikke problemer | Revu 2019

Problem

Du oplever følgende problemer med en bestemt fil eller gruppe af filer:

 • En fejlmeddelelse vises: “Objektreferencen er ikke angivet til en forekomst af et objekt“.
 • Visse markeringer/værktøjer fungerer ikke i en bestemt PDF-fil.

Årsag

En af dine filer eller en gruppe af filer kan være beskadiget. Almindelige årsager til beskadigede filer kan være:

 • PDF-konvertering. Bestemte PDF-konverteringsprogrammer producerer PDF-filer i lav kvalitet.
 • Overførsel eller lagring af en PDF-fil. Beskadigelse af filer kan opstå, når en anden systemproces afbryder lagring eller overførsel af en PDF-fil.

Løsning

Gendannelse af en PDF-fil fungerer som en generel løsning til at reparere filspecifikke problemer med beskadigelse. En ny PDF-fil genereres omkring det originale indhold, mens de fleste forekomster af beskadigelse i filen ryddes. Du vil derefter være i stand til at importere dine markeringer til en ny PDF-fil igen.

Sådan gendannes en PDF:

 1. Lav en kopi af den eller de berørte PDF-filer.
 2. Åbn kopien i Revu.
 3. Slet eventuelle markeringer på PDF-filen (hvis de findes). Sådan slettes dine markeringer:
  1. Åbn Annotationslisten (Alt+L).
  2. Vælg en markering fra annotationslisten, og tryk derefter på Ctrl+A for at vælge alle markeringer.
  3. Tryk på Slet på dit tastatur for at rydde alle markeringer fra PDF-filen.
 4. Gem kopien ved at trykke på Ctrl+S, og luk derefter filen.
 5. Gå til Fil > Opret> Fra fil. Vinduet Stifinder vises.
 6. Vælg den samme kopi, og klik på Åbn. Dialogboksen Gem som vises.
 7. Tryk på Gem. Filen gendannes.
 8. Hvis du havde markeringer på den originale PDF-fil, skal du importere dem igen:
  1. Gå til Annotationsliste> Annotationer > Importér. Vinduet Stifinder vises.
  2. Vælg den originale PDF-fil, og klik på Åbn.

Den nye genererede fil vil nu indeholde alle dine markeringer.

Vi anbefaler, at du bruger Bluebeam PDF-printeren eller Bluebeam-plugin’et, når du genererer PDF-filer fra kildefilerne. Dette vil sikre en PDF-generering i høj kvalitet og forhindre, at mange filspecifikke problemer opstår.

Related Articles