Sådan bruges formularfelter til beregning i Revu eXtreme

Med Revu eXtreme kan du bruge formularfelter til automatisk at beregne værdier indtastet i en PDF-formular ligesom i Microsoft® Excel®. Du kan beregne alt fra lønninger til priser på byggematerialer. Du skal oprette mindst tre tekstbokse for at komme i gang. Et hvilket som helst antal tekstbokse kan indeholde værdier, der skal beregnes, mens mindst én af tekstboksene viser resultatet af beregningen.

Sådan oprettes og indtastes værdier i tekstbokse

 1. Gå til Formular > Indsæt > Tekstboks
 2. Klik på Genbrug i statuslinjen under arbejdsområdet.
  Dette giver dig mulighed for at placere den samme annotation så mange gange, som du har brug for. Hvis funktionen er aktiv, er teksten fremhævet med blåt. Klik på den igen for at slå funktionen fra.
 3. Når du har klikket på muligheden Tekstboks , skulle markøren ændres til et trådkors over arbejdsområdet. Tryk og træk for at angive størrelsen på tekstboksen.
 4. Fortsæt med at oprette tekstbokse, indtil du har mindst tre.
 5. Når du har placeret tekstboksen, skal du trykke på Esc to gange (hvis du har aktiveret Genbrug – hvis ikke, skal du trykke én gang). Så forsvinder kontrolpunkterne.
 6. Klik for at indtaste talværdier i de ønskede tekstbokse. Lad mindst én boks stå tom. Det er resultatboksen.
Så længe teksten og tallene er grupperet sammen, vil Revu ignorere teksten og kun beregne talværdierne. Med andre ord fungerer strenge som “Tekst123” eller “123Tekst” godt, men strenge som “1T2e3kst” eller “123Tekst123” fungerer ikke som forventet.

Alt efter hvilken type formular du opretter, ønsker du måske, at tekstboksene skal indeholde mere specifikke data, såsom tal, procentdele, tidspunkter osv. Sådan ændrer du dette:

 1. Tryk på Alt+P.
 2. Åbn afsnittet Format.
 3. Klik på rullemenuen Kategori:, og vælg den relevante værdi. Tjek Hjælp til Revu for at få flere oplysninger.

Konfigurer resultatboksen

 1. Brug tastaturgenvejen Alt+Q til at åbne fanen Formularer . Lad venstre panel være åbent.
  Som standard navngives tekstboksene “TekstX”. X repræsenterer et tal, der bestemmes af den rækkefølge, som tekstboksene blev placeret i. Hvis du har lyst, kan du dobbeltklikke på posterne her for at omdøbe dem. Husk, at tekstbokse med det samme navn vil synkronisere deres ændringer, dvs. at alt, der ændres i én boks, også ændres i den anden.
 2. Klik på tekstboksen i fanen Formularer , som du vil have skal vise resultatet af beregningen.
 3. Brug tastaturgenvejen Alt+P til at åbne panelet Egenskaber til denne tekstboks.
 4. Rul ned til bunden af panelet Egenskaber , og åbn afsnittet Beregn, hvis det er minimeret.
 5. Vælg en beregningstype fra rullemenuen ud fra, hvilken type beregning du gerne vil lave:
  • Værdien beregnes ikke – standardindstillingen. Beregningsresultater vises ikke i tekstboksen. I de fleste tilfælde skal hver tekstboks undtagen resultatboksen konfigureres til denne egenskab.
  • Beregningsfelt – viser enten sum, produkt, gennemsnit, minimum eller maksimum af specifikke værdier i den valgte tekstboks. For at angive, hvilke værdier der beregnes, skal du klikke på knappen Vælg. Vælg derefter den boks, som du gerne vil beregne med fra den næste dialogboks.
  • Forenklet feltnotation – viser resultatet af enhver kombination af addition (+), subtraktion (), multiplikation (*) og division (/). Parenteser () kan også bruges i alle kombinationer. Klik på Rediger for at indtaste beregningen.

   Revu kan beregne forholdsvis komplicerede kombinationer med parenteser, såsom: ( ( (Tekst1+1+1)+2 ) * (Tekst2+4) ) / 5

   Du kan indtaste både tal og tekstboksnavne i beregningen. Hvis tekstboksnavnet indtastes, tager Revu den indtastede værdi i den tekstboks og bruger den i beregningen.

   Sørg for, at du kopierer navne fra fanen Formularer (Alt+Q), når du skriver tekstboksnavnene.
  • Brugerdefineret beregningsfelt – Klik på knappen Rediger, så åbner JavaScript Editor-vinduet. Indtast dit tilpassede JavaScript i feltet.

   Klik på Globale scripts for at vælge eller redigere et globalt script, som du allerede har lavet, eller for at oprette et nyt. Dette er den samme dialog som knappen JavaScript

  Se Hjælp til formularer for endnu flere eksempler på disse beregninger.

Når du vælger en beregningsmulighed, bør resultatet blive vist i resultatfeltet for beregningen.

Flere oplysninger


Bemærk, at Hjælp til formularer ikke er det samme som Hjælp til Revu.

Related Articles