Sådan registrerer du Revu

Når du køber Revu, får licensejeren tilsendt en e-mail med et licenscertifikat fra registrering@bluebeamops.com, der indeholder et serienummer og en produktnøgle. Kontakt licensindehaveren, hvis du har brug for dit licenscertifikat. Hvis du ikke kan få kontakt til din licensejer, skal du kontakte din IT-administrator eller vores Licensteam.

En internetforbindelse er påkrævet for at udføre nedenstående trin. Hvis du ikke har internet, kan du se Sådan registrerer man Revu uden internet.
  1. Få adgang til registreringsskærmen.
    1. Åbn Revu .
    2. Klik på Registrer i menuen Revu. Der vises en dialogboks til Bluebeam-registrering.
  2. Indtast serienummeret og produktnøglen.
    1. Indtast dit serienummer og din produktnøgle i dialogfelterne.
    2. Klik på Registrer.

Softwaren er nu godkendt.

Hvis godkendelsen ikke fuldføres:

Under registreringsprocessen kommunikerer Revu med registreringsserveren over internettet. Kontrollér, at følgende steder ikke blokeres af din firewall eller proxyserver.

  • https://login.microsoftonline.com
  • https://activation.bluebeam.com

Hvis du har brug for hjælp til fejlfinding, skal du kigge på siden Registreringsfejl.

Related Articles