Hvordan deler jeg værktøjssæt, profiler og stempler? (2018)

Relevante produkter

Bluebeam® Revu® 2018


Revu-brugere kan tilpasse softwaren til deres specifikke behov ved hjælp af værktøjssæt, profiler og stempler. Revu gør det nemt at dele alle disse aktiver, som med fordel kan anvendes til at skabe en standardiseret arbejdsgang i en organisation.


Værktøjssæt

Vi starter med at kaste et blik på annotationer og værktøjssæt. Der findes en lang række annotationsværktøjer i Revu, som kan tilpasses og bruges til at føje kommentarer, opmålinger og symboler til en PDF-fil. Hver annotation i Revu har et sæt egenskaber, der styrer udseendet og de oplysninger, der gemmes sammen med den. Revus enestående Tool Chest gør det muligt at opbevare dem i brugerdefinerede værktøjssæt og dele dem med kolleger i hele verden.

Tool Chest er som standard placeret i venstre panel på grænsefladen i Revu. Hvis du ikke kan se fanen, skal du gå til Vindue > Paneler > Tool Chest eller trykke på Alt+X.

Klik derefter på Tool Chest øverst i panelet og dernæst på Administrer værktøjssæt nederst i rullemenuen. Der vises en liste med de aktuelle værktøjssæt og knapper til funktionerne Importer, Tilføj og Eksporter, som beskrives i de følgende afsnit.

Deling af et værktøjssæt

Hvis du vil dele et brugerdefineret værktøjssæt, skal du eksportere det som en .btx-fil og derefter enten sende filen via e-mail eller uploade den til et delt netværksdrev eller et andet fildelingssystem som et Studio-projekt.

Import eller tilføjelse af et delt værktøjssæt

Eksporterede værktøjssæt kan indlæses i Revu på to forskellige måder, som begge findes i dialogen Administrer værktøjssæt. Her kan du beslutte, hvordan dit værktøjssæt skal administreres.

  • Tilføj – Brug denne funktion, hvis du vil dele et værktøjssæt på et netværksdrev, så flere brugere kan anvende det på samme tid.
    Værktøjssæt, der er placeret på en central netværksplacering, cachelagres lokalt og kan anvendes, når du er offline. Mens du er offline, kan du ikke opdatere eller tjekke disse værktøjssæt ud for at redigere dem.
  • Importer – Denne funktion kopierer .btx-filen til standardplaceringen, så brugerne hver især kan administrere værktøjssættet lokalt på deres harddisk.

Profiler

Med profiler kan du let gemme dine foretrukne værktøjslinjer, menuer og andre visningsindstillinger i Revu. Ligesom værktøjssæt kan du eksportere dine brugerdefinerede profiler, som derefter kan tilføjes eller importeres i en anden brugers kopi af Revu. Du administrerer dine profiler ved at gå til Revu > Profiler > Administrer profiler eller ved at klikke på Profiler i nederste højre hjørne af navigationslinjen.

Eksport af en profil

Du eksporterer en profil ved at vælge den profil, som du vil dele, og derefter klikke på Eksporter. Profilen gemmes som en .bpx-fil, der kan sendes via e-mail eller uploades til et delt netværksdrev eller et andet fildelingssystem. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag tilhørende områder inden eksporten, inkluderer Revu værktøjssæt, bogmærkestrukturer (kun eXtreme), skraveringsmønstre og stregtyper i den eksporterede profil. Når profilen importeres i Revu, medtages disse tilhørende emner.

Import af en profil

Du importerer en profil i Revu ved at klikke på knappen Importer for at kopiere .bpx-filen til den sti, der er anført i feltet Placering:. Du kan fjerne eller kopiere profiler efter behov i den anførte mappe.

Stempler

Stempler efterligner traditionelle gummistempler på papirdokumenter. De er statiske, når de er placeret i en PDF-fil, og kan ikke redigeres, efter de er placeret.

Stempler kan sendes via e-mail, gemmes på et netværk eller sendes til andre brugere som enhver anden fil.

Tidligere versioner af Revu understøttede stempler med filudvidelsen .pdf eller .brx, men stempler med filudvidelsen .brx understøttes ikke i Revu 2018.

Import af stempler

Du føjer et stempel til den lokale mappe med stempler ved at gå til Værktøjer > Stempel > Importer stempel.

Hvis du vil bruge et stempel, der er placeret på en delt netværksplacering, skal du gå til Værktøjer > Stempel > Ændre stempelmappe.

Eksport af stempler

Hvis du vil eksportere et stempel, går du til mappen med stempler (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Stamps) i Windows Stifinder. Der kan du enten sende den ønskede .pdf-fil via e-mail eller uploade den til et delt netværksdrev eller et andet fildelingssystem.


Et skridt videre i virksomhedsimplementeringer

Bluebeam Revu indeholder også praktiske værktøjer til it-administratorer, som har behov for at overføre disse tilpasninger til flere brugere i organisationen. De er beskrevet i vores Revu-vejledninger Virksomhedsinstallation og Administration.

Related Articles