Deaktivering af stregtykkelse i en PDF-fil

Hvad sker der, når jeg deaktiverer stregtykkelse?

PDF-filer, der er skabt ved hjælp af vektorer, hvilket omfatter de fleste tegninger lavet i CAD-software, bruger stregtykkelse til at definere de forskellige typer og stilarter på linjerne i din tegning. Deaktivering af stregtykkelse giver dig mulighed for at se vektorlinjerne nøjagtigt, som de vises i PDF-filen, hvilket kan være nyttigt eller ej, afhængigt af hvad du vil opnå. Stregtykkelse er som standard aktiveret; denne artikel berører nogle af måderne, hvorpå aktivering og deaktivering af stregtykkelse kan hjælpe dine arbejdsgange.

Line weights enabled
Et dokument med stregtykkelse aktiveret.
Line weights disabled
Et dokument med stregtykkelse deaktiveret.

Hvornår skal du deaktivere stregtykkelse?

Tykke linjer, der optræder tæt på hinanden, kan være svære at skille ud fra hinanden, når man laver opmålinger eller mængdeberegninger. Deaktivering af stregtykkelse gør det nemmere at se dine linjer, hvilket kan hjælpe dig til at blive mere nøjagtig med individuelle markeringer og opmålinger.

Sådan deaktiverer du stregtykkelse:

  1. Gå til Vis.
  2. Vælg Deaktiver stregtykkelse.

Hvornår skal du aktivere stregtykkelse?

Hvis stregtykkelse er deaktiveret, kan du opleve, at din PDF-fil ser anderledes ud end dine teammedlemmers, at dine dokumenter udskrives uden linjetykkelse, eller at dynamisk udfyldning ikke bliver inden for linjerne i dit dokument. Stregtykkelse hjælper dig med at navigere og markere dine PDF-filer, fordi de giver dig mulighed for at skelne mellem linjetyper og -stilarter. Af disse grunde er det som regel bedst at lade Deaktiver stregtykkelse være slået fra, indtil du har brug for det.

Sådan aktiverer du stregtykkelse:

  1. Med stregtykkelse deaktiveret skal du gå til Vis

    Hvis stregtykkelse er deaktiveret, vil ikonet Deaktiver stregtykkelse være fremhævet i blå.

  2. Vælg Deaktiver stregtykkelse for at slå den fra.

Related Articles