Sådan opretter du en PDF i 3D med plugins i Bluebeam Revu

Oversigt

PDF-oprettelse med Bluebeam®-plugin til AutoCAD®

Relevante produkter

Revu® CAD eller eXtreme® 2017 og nyere


Bluebeam har leveret funktioner til PDF-oprettelse i AutoCAD gennem Bluebeam-pluginen. Nu, i Revu CAD og eXtreme version 2017, kan Bluebeam-pluginen til AutoCAD bruge 3D-data fra AutoCAD 2016 og nyere til at oprette PDF-filer i 3D, som du kan åbne og annotere i Revu.

Revu CAD eller eXtreme Version 2017.0.10 er påkrævet for at kunne udføre denne opgave i AutoCAD 2018 eller nyere. AutoCAD LT®-software er ikke understøttet af Bluebeam-pluginen til AutoCAD.

Bluebeam-pluginen burde automatisk blive vist under fanen Output i AutoCAD-båndet. Hvis den ikke er der, skal pluginen aktiveres i Bluebeam Administrator. Følg vejledningen i "Jeg har installeret en ny AutoCAD-version. Hvordan får jeg den nyeste plugin?"

Du bemærker måske, at knappen over pilen skifter indimellem. Det er, fordi den sidste valgmulighed i rullemenuen altid vises på denne plads.

Sådan opretter du en PDF i 3D

Opret eller åbn DWG-filen, som du vil oprette en PDF i 3D fra, i AutoCAD 2016 eller nyere. Gå derefter til fanen Output. Den fjerde knap til venstre i pluginmenuen inkluderer en pil nedenunder. Klik for at få adgang til følgende funktioner:

Kig på fanerne nedenunder tegnevinduet i AutoCAD, inden du fortsætter. Kontrollér, at du er i Model-fanen og ikke i Layout-fanen.

Opret 3D PDF

Denne knap opretter en PDF i 3D på én side.

 1. Når du har trykket på knappen Opret PDF i 3D, åbnes dialogboksen Gem som.
 2. Vælg den placering, hvor du vil gemme den nye PDF i 3D.
 3. Tryk på Gem.

Den nye PDF i 3D åbnes automatisk i Revu, når processen er færdig.


Opret U3D

Denne mulighed opretter en U3D-fil, som kan åbnes i enhver udgave af Revu.

 1. Når du har trykket på knappen Opret PDF i 3D, åbnes dialogboksen Gem som.
 2. Vælg den placering, hvor du vil gemme den nye U3D-fil.
 3. Tryk på Gem.
U3D-filer åbnes ikke automatisk i Revu.
Sådan bruger du en U3D-fil i Revu

Hvis du vil interagere med filen i Revu, skal du enten åbne den som PDF i 3D eller importere den til en eksisterende PDF-fil, som beskrevet nedenfor.

Begge vejledninger nedenfor fungerer også i Revu Standard.
Sådan åbner du en U3D-fil som en PDF i 3D
 1. Åbn revu, og tryk på Åbn.
 2. Dobbeltklik på U3D-filen.
 3. Dialogboksen Ny PDF i 3D åbnes.
 4. Vælg de ønskede indstillinger for Baggrund, Belysningsarrangement og Gengivelsestilstand, og tryk på OK.
Sådan indsætter du en U3D-fil som 3D-indhold i en eksisterende PDF-fil
 1. Opret eller åbn en PDF-fil i Revu.
 2. Gå til Rediger > 3D editor. Markøren bliver til et kryds, når du bevæger den over arbejdsområdet.
 3. Tryk og træk for at angive størrelsen på 3D-modellen.
 4. Når dialogboksen Åbn fil åbnes, skal du vælge den U3D-fil, som du vil importere.
 5. Juster indstillingerne efter behov, og tryk på OK.

Kopier 3D til Udklipsholder

Denne metode bruger pluginen til at kopiere 3D-modellen til Windows-udklipsholderen som U3D-data, der kan indsættes i en PDF-fil i Revu ved at følge nedenstående trin.

 1. Opret eller åbn en PDF-fil i Revu.
 2. Brug tastaturgenvejen Ctrl+V til at indsætte filerne i dokumentet. Markøren bliver til et kryds i arbejdsområdet.
 3. Tryk og træk for at angive størrelsen på 3D-modellen.
 4. Dialogboksen Tilføj 3D-indhold åbnes. Hvis Revu registrerer 3D-data i udklipsholderen, vil feltet 3D-fil:vise "Fra udklipsholder". (Ellers vil Revu bede dig om at åbne U3D-filen fra Windows Stifinder).
 5. Juster indstillingerne efter behov, og tryk på OK.

Indstillinger for PDF i 3D

Valgmulighederne i dialogboksen Indstillinger for PDF i 3D gør det muligt at justere indstillingerne for PDF i 3D og U3D-filer, der er oprettet af Bluebeam-pluginen.

Related Articles