Konfiguration af musehjulet (2018)

Oversigt

Konfiguration af den måde, hvorpå musehjulet fungerer i Bluebeam® Revu® 2018.

Relevante produkter

Revu


Musehjulet har to forskellige funktioner i Revu, zoom og rulning, og den måde, som det fungerer på, afhænger af den PDF-fil, der vises, og det sidelayout, som er aktiveret.

Musehjulets standardfunktion er zoom i Visning side for side og rulning i Løbende visning. Funktionsmåden kan skiftes, ændres og defineres ud fra det sidelayout, der bruges, og dets aktuelle indstillinger.

Skift af sidelayout

Du skifter sidelayout ved at gå til menuen Vis og vælge en af følgende muligheder:

 • Enkelt side (Ctrl+4)
 • Fortsat (Ctrl+5)
 • Side om side (Ctrl+6)
 • Fortsat side om side (Ctrl+7)
Du kan skifte mellem zoom og rulning ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du drejer på musehjulet.

Indstilling af standardfunktion og layout

Sådan justerer du musehjulets funktionsmåde:

 1. Klik på Revu > Indstillinger , eller brug tastaturgenvejen Ctrl+K.
 2. Klik på Generelt > Navigation.
 3. Klik på Zoom eller Rul på rullelisterne Visning side for side og Løbende visning for at indstille den ønskede funktionsmåde for hver visning.

Sådan justerer du standardsidelayoutet:

 1. Klik på fanen Dokument.
 2. Vælg den ønskede indstilling på rullelisten Sidelayout. Indstillingen bestemmer, hvilket layout der aktiveres, når et nyt dokument åbnes.
  • Dokumentbaseret: Flersidede PDF-filer åbnes i Løbende visning. Enkeltsidede PDF-filer åbnes i Visning side for side.
  • Automatisk registrering efter sidestørrelse: Sidelayoutet bestemmes ud fra sidestørrelsen: Sider med en længde under 35.56cm (14″) bruger indstillingen Fortsat, mens sider med en længde på 35.56cm og derover bruger indstillingen Enkelt side.
 3. Klik på OK.

Related Articles