Brug af justeringsværktøjerne til at tilpasse størrelsen for og organisere annotationer | Revu 2018


Andre versioner af denne artikel:

Oversigt

Da der er mange forskellige justeringsværktøjer med meget ens navne og ikoner, kan det være svært at skelne dem fra hinanden, hvis du ikke kender dem. Denne artikel fokuserer på de forskellige typer justeringsværktøjer og deres specifikke funktioner.

Relevante produkter

Bluebeam® Revu® 2018


Hvis du vil bruge justeringsværktøjerne ofte, skal du aktivere værktøjslinjen Justering. For at gør dette skal du gå til Værktøjer > Værktøjslinjer > Justering. Justeringsværktøjerne vil være deaktiverede (grå), indtil annotationerne vælges.

Om justeringsværktøjer

Det er vigtigt at forstå, at næsten alle justeringsværktøjer er afhængige af den primære annotation, der er kendetegnet ved gule kontrolpunkter, mens alle andre annotationer har grønne kontrolpunkter. Revu omplacerer de andre annotationer i din markering i henhold til den primære annotation.

Primære kontra sekundære annotationer
Eksempel på en primær annotation (venstre) og sekundær annotation (højre).

Sådan udpeger du en primær annotation:

 1. Vælg flere annotationer. Den første valgte annotation vil som standard være den primære annotation.
  Der er flere måder at vælge flere annotationer på, herunder:

  • Hold Shift nede, og klik på flere objekter i et dokument.
  • Brug værktøjet Vælg (V) til at trække en rektangel rundt om flere elementer.
  • Brug værktøjet Lasso (Shift+O) til at tegne en markering omkring flere objekter.
  • Gå til Rediger > Vælg alle (Ctrl+A) for at vælge alle annotationer på en side.
  • Vælg dem på listen Annotationer. Hold Ctrl nede, og klik for at vælge flere objekter, eller hold Shift nede, og klik på to objekter på listen for at vælge alle objekter mellem dem.
 2. For at ændre den primære annotation skal du klikke på en annotation med grønne kontrolpunkter. Kontrolpunkterne bliver gule for at vise den nuværende primære annotation.

Du kan få adgang til justeringsværktøjerne ved at højreklikke på annotationen og derefter vælge et af værktøjerne fra rullelisten Justering.

Værktøjer til justering af position

Disse værktøjer påvirker annotationernes position i forhold til den primære annotation eller midten af dokumentet.

 • Juster venstre (Ctrl+Alt+L) : Justerer de venstre kanter for to eller flere annotationer til den primære annotations venstre kant.
 • Juster top (Ctrl+Alt+T) : Justerer den øverste kant for to eller flere annotationer til den primære annotations øverste kant.
 • Juster højre (Ctrl+Alt+R) : Justerer de højre kanter for to eller flere annotationer til den primære annotations højre kant.
 • Juster bund (Ctrl+Alt+B) : Justerer den nederste kant for to eller flere annotationer til den primære annotations nederste kant.
 • Juster midten (Ctrl+Alt+E) : Justerer den lodrette midte for to eller flere annotationer til den primære annotations lodrette midte.
 • Juster center (Ctrl+Alt+M) : Justerer det vandrette center for to eller flere annotationer til den primære annotations vandrette center.
 • Centrum i dokument : Justerer centrum for en eller flere annotationer til sidens centrum.

Placer annotationer i en lige linje

Placering af annotationer i en lige linje kan være nyttigt til en række formål, f.eks. at placere flere annotationer langs en væg på en plantegning.

 1. Først skal du vælge de annotationer, som du vil justere.
 2. Højreklik på den annotation, som du vil justere efter. Dette vil være din primære annotation.
 3. Højreklik, og klik så på Justering, og vælg det relevante værktøj. Brug Juster midten for vandrette linjer eller Juster centrum for lodrette linjer.

Ved at bruge “1” som den primære annotation er sekvensannotationerne nu justeret korrekt.

Værktøjer til justering af størrelsen

Med disse værktøjer kan du kopiere den præcise bredde og/eller højde fra en primær annotation og anvende dem på andre valgte annotationer – selv om de ikke er samme type.

 • Juster bredde : Gør to eller flere annotationer den samme bredde som den primære annotation.
 • Juster højde : Gør to eller flere annotationer den samme højde som den primære annotation.
 • Juster størrelse : Gør to eller flere annotationer den samme højde og bredde som den primære annotation.

Justering af annotationens størrelse

Du kan bruge justeringsværktøjerne til at ændre størrelsen på dine annotationer, så de svarer til ankerannotationen.

 1. Vælg flere annotationer.
 2. Højreklik på den annotation, som du vil justere størrelsen på de andre annotationer efter.
  Den primære annotation har gule kontrolpunkter, mens resten af annotationerne har grønne kontrolpunkter.
 3. Klik på Justering, og vælg derefter et af de værktøjer, der er angivet ovenfor.

Fordelingsværktøjer

Disse værktøjer omplacerer annotationer, så mellemrummene mellem deres midte er i samme afstand.

 • Fordel vandret : Fordeler tre eller flere annotationer langs deres vandrette niveauer.
 • Fordel lodret : Fordeler tre eller flere annotationer langs deres lodrette niveauer.

Lige opdeling af et rum

Du kan opdele pladsen mellem annotationerne ligeligt ved hjælp af Fordel lodret eller Fordel vandret , . Dette fungerer virkelig godt i situationer, hvor du f.eks. skal opdele et rum i særskilte lokaler.

 1. Placer først annotationerne på siden.
 2. Vælg de ønskede annotationer.
 3. Højreklik på en vilkårlig annotation.
 4. Klik på Justering, og vælg så et af ovenstående fordelingsværktøjer.
Før (venstre) og efter (højre) med Fordel lodret.

Værktøjer til spejlvending

Disse værktøjer kan vende en annotations retning på tværs af dens vandrette eller lodrette akse. Annotationens position bevares.

 • Spejlvend vandret (Ctrl+Alt+H) : Spejlvender en eller flere annotationer vandret.
 • Spejlvend lodret (Ctrl+Alt+V) : Spejlvender en eller flere annotationer lodret.

Du skal blot højreklikke på den annotation, som du vil spejlvende, klikke på Justering og derefter vælge et af værktøjerne til spejlvending eller bruge værktøjslinjen Justering.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du se afsnittet Værktøjslinjen Justering i Hjælp til Revu.

Related Articles