Läs mer om Bluebeam® Studio™ 2018

Om du använder Revu® 2017 eller tidigare versioner ska du läsa Läs mer om Bluebeam Studio (2017 och tidigare versioner)

Sammanfattning

Svar på frågor om Studio och länkar till relaterade resurser.

Relevanta produkter

Revu®, Studio


Frågor

 1. Måste jag ha ett konto för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 2. Vad behöver jag för att starta en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 3. Vad behöver jag för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 4. Vilket är det högsta antalet deltagare som kan delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 5. Vilken är den största filstorleken för Studio-sessioner eller Studio-projekt?
 6. Vilken är den största storleken på markeringarna som kan läggas till i en PDF i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 7. Hur lägger jag till och tar bort PDF-filer från en aktiv session eller ett aktivt projekt?
 8. Hur länge förblir en Studio-session eller ett Studio-projekt aktivt på servern?
 9. När får användare meddelanden om att en session håller på att gå ut?
 10. Vad gör kryssrutan E-postmeddelanden?
 11. Vad innebär det att slutföra en session?
 12. Vad är studio.bluebeam.com?
 13. Varför kan jag inte logga in i Studio?
 14. Vårt företags nätverkspolicyer förhindrar åtkomst till externa tjänster som Bluebeam Studio. Hur blockerar jag användare från att komma åt det?

Måste jag ha ett konto för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

Ja, du kan snabbt skapa ett konto i Revu samt i Revu eller Vu på din iPad.

Vad behöver jag för att starta en Studio-session eller ett Studio-projekt?

 • En licensierad kopia eller en fullt fungerande provversion av Revu, Revu för iPad eller Vu för iPad.
 • En giltig e-postadress så att du kan skapa ett kostnadsfritt Bluebeam Studio-konto
 • En bredbandsanslutning till internet

Som värd startar du sessioner eller projekt, lägger till dokument, bjuder in deltagare och anger säkerhetsnivåer och behörigheter (som möjligheten att spara eller skriva ut PDF-filer). Du är den enda som kan generera en rapport över aktiviteten under Historik, eller avsluta sessionen.

Om du använder Revu för iPad ska du gå till sidan Revu för iPad för att se Starta en Studio-session och Hjälpguiden för Revu för iPad.

Från och med Revu 2015 lades nya funktioner och funktionalitet till för inställning av Studio-behörigheter i Revu.

Värden behöver inte befinna sig i den aktiva sessionen eller projektet när inbjudna deltagare loggar in och lägger till markeringar.

Vad behöver jag för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

 • En installation av Revu, Revu för iPad eller Vu för iPad
 • Om du inte har köpt Revu kan du fortfarande använda en fullt fungerande provversionsinstallation av Revu eller Vu för iPad för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt som du har bjudits in till.
 • En giltig e-postadress så att du kan skapa ett kostnadsfritt Bluebeam Studio-konto.
  Du behöver det här kontot för att värden ska kunna ge dig rätt att delta i en session eller ett projekt och så att andra deltagare kan identifiera dig.
 • En bredbandsanslutning till internet så att du kan ansluta till Studio-servern.
  Beroende på ditt företags nätverkspolicyer kan du behöva öppna portar i brandväggen eller proxyservern om du inte kan ansluta till Bluebeam Studio-servern.

Om du använder Revu för Windows hittar du mer information om att delta i Studio-sessioner och Studio-projekt i Hjälp för Revu.

iPad-användare bör kolla in hjälpguiderna för Revu och Vu för iPad samt videohandledningarna för Studio-sessioner och Studio-projekt , som finns på sidan för Revu för iPad.

Vilket är det högsta antalet deltagare som kan delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

Studio-sessioner har plats för upp till 500 deltagare, medan ett obegränsat antal personer kan bjudas in till ett projekt.

Vilken är den största filstorleken för Studio-sessioner eller Studio-projekt?

Upp till 5 000 dokument kan laddas upp i en session och varje PDF-fil kan ha en storlek på upp till 1 GB. Det finns dock inga mängd- eller storleksbegränsningar för projekt.

Vilken är den största storleken på markeringarna som kan läggas till i en PDF i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

I en session kan varje markering vara upp till 10 MB, men det finns ingen begränsning för markeringsstorlekar i Studio-projekt.

Hur lägger jag till och tar bort PDF-filer från en aktiv session eller ett aktivt projekt?

Generellt sett är det bara värdar som kan lägga till eller ta bort PDF-filer. I Revu 10 och senare versioner kan dock värden ge andra användare behörighet att ladda upp och hantera filer.

Revu-användare hittar anvisningar för hur de lägger till och tar bort dokument i Studio-sessioner och Studio-projekt i Hjälp för Revu.

Om du använder Revu för iPad ska du gå till sidan Revu för iPad för att titta på videohandledningarna om hur du gör för att Starta en Studio-session , arbeta i Studio-sessioner och Studio-projekt , samt Hjälpguiden för Revu för iPad.

Hur länge förblir en Studio-session eller ett Studio-projekt aktivt på servern?

För Studio-sessioner händer följande om de inte används:

 • Efter 80 dagar får värden ett e-postmeddelande som anger att sessionen kommer att arkiveras.
 • Efter 90 dagar arkiveras sessionen.
 • Efter 170 dagar får värden ett till e-postmeddelande som anger att sessionen kommer att raderas.
 • Efter 180 dagar raderas sessionen permanent. Den kan inte återställas efter detta.
Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg ska du kolla i skräppostmappen och se till att studio@bluebeamops.com står på listan över godkända avsändare.

För Studio-projekt

När får användare meddelanden om att en session håller på att gå ut?

Om du skapar en Studio-session med ett utgångsdatum skickas utgångsaviseringar vid följande intervall fram till utgångsdatumet:

 • 7 dagar innan
 • 2 dagar innan
 • 24 timmar innan

Ett e-postmeddelande om att sessionen har avslutats skickas när sessionen går ut och en avisering om att sessionen har förnyats skickas om den förnyas (öppnas på nytt).

Vad gör kryssrutan E-postmeddelanden?

När du startar en ny session i Bluebeam Studio ser du en kryssruta för E-postmeddelanden i alternativen för Starta Studio-session. Det här alternativet gör att en daglig sammanfattning av sessionsaktiviteten kan skickas via e-post till sessionsvärden, samt aviseringar om nya aktiviteter när värden inte är aktiv i sessionen.

I Studio-projekt kan du hantera meddelanden och aviseringar genom att högerklicka på Studio-projektet i Studio-panelen och sedan på Hantera meddelanden i snabbmenyn.

Vad innebär det att slutföra en session?

Genom att välja att slutföra sessionen avslutar värden sessionen och laddar ned dokumenten från Studio-servern. Arkiverade kopior av filerna lagras dock i systemet i 120 dagar innan de raderas permanent.

Dialogrutan Slutför session ger värden möjlighet att skapa sessionsrapporten och välja att spara eller kassera dokumenten.

Vad är studio.bluebeam.com?

Det här är webbportalen för Bluebeam Studio, där du kan:

 • Hantera din profil
 • Ändra lösenordet för och den e-postadress som är kopplad till Bluebeam Studio
 • Visa en lista över Studio-sessioner som du har skapat
 • Visa en lista över deltagare för varje session
 • Visa en lista över dokument inom varje session
 • Återställa raderade dokument
 • Tilldela om ägarskapet för en session

Varför kan jag inte logga in i Studio?

Du kanske inte har validerat ditt konto. En användare kan inte logga in i systemet om e-postadressen inte har validerats inom en vecka från att kontot skapades.

Vårt företags nätverkspolicyer förhindrar åtkomst till externa tjänster som Bluebeam Studio. Hur blockerar jag användare från att komma åt det?

Du kan stänga de portar i din brandvägg eller proxyserver som krävs för Studio-anslutningar.

Värdarna och portnumren är följande:

 • *.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443

Revu känner av proxyer, så se till att kryssrutan Tvinga proxyanvändning i Inställningar för Revu Studio inte är markerad.

En annan sak du ska tänka på är att IT-administratörer kan konfigurera en vitlista för Studio-servern och sedan distribuera registreringsintällningarna till de relevanta maskinerna i sin organisation. Kontakta Bluebeam-support för mer information och anvisningar.

 


Mer information

Ställa in behörigheter för Studio-projekt – ta reda på hur du konfigurerar komplexa behörighetsstrukturer för projektdeltagare.

Videor om Studio-arbetsflöden – lär dig att använda Studio av Bluebeams utbildningsteam.

Bluebeam Studio (Hjälp för Revu) – läs djupgående information om allt som rör Studio.

Vad är visningsläge? – läs om visningsläget, ersättaren av Vu för Windows som är inbyggt i Revu.

Revu för iPad – vår supportsida för iPad som omfattar vanliga frågor och videohandledningar som tar upp ämnen som att starta en Studio-session , delta i sessioner , arbeta i projekt och mycket mer.

Hjälpguide för Revu för iPad – omfattande PDF-guide som tar upp funktionerna i Revu för iPad.

Hjälpguide för Vu för iPad – omfattande PDF-guide som tar upp funktionerna i Vu för iPad.

Related Articles