Jämför dokument

Revu kan jämföra två PDF-filer och automatiskt markera skillnaderna mellan dem. På så sätt kan du på ett snabbt och enkelt sätt jämföra olika versioner av ritningar och planer.

För att jämföra två PDF-filer, klicka på Dokument > Jämför > Jämför dokument i Kommandofältet. Klicka sedan på knappen ”Bläddra” i dialogrutan ”Jämför dokument” för att hitta den fil du vill jämföra med.

OBS! Om dokumenten redan är öppna i Revu kommer de att väljas automatiskt.

Välj dokument A som ditt grunddokument och dokument B som det reviderade dokumentet. Du kan välja att jämföra alla sidor eller ett sidintervall i de två dokumenten.

Med hjälp av funktionen Manuell justering kan du jämföra särskilt utvalda områden (Valfönster) eller punkter (Valpunkter) i dokumenten. Båda alternativen ställer in riktpunkter i dokumenten
innan jämförelsen börjar.

När jämförelsen är klar visar Revu båda PDF-filerna i ett delat bildskärmsläge. Du kan stänga av den här förhandsinställningen genom att avmarkera kryssrutan Delad skärmvisning (synkronisera) under Andra alternativ.

Avancerade alternativ för jämförelsefunktionen

Knappen Avancerat i dialogfönstret Jämför dokument låter dig ställa in specifika egenskaper för den här funktionen. Beroende på hur PDF-filerna ursprungligen skapades kan du behöva göra justeringar för att analysen ska fungera på ett korrekt sätt.

Typ

Nedrullningsmenyn Typ låter dig välja mellan Utskrift, Skannad eller en specialanpassad typ för dokumenten ifråga. Ditt val påverkar alla andra inställningar. Dessa inställningar kan ändras och sparas som nya förinställningar för en viss typ av dokument.

Rutnätsstorlek

Dokument jämförs i sektioner och rutnätsstorleken avgör hur pass stora dessa sektioner är. Med mindre storlek på rutnätet får du en mer finkänslig analys eftersom mindre delar av dokumentet analyseras. Större storlek på rutnätet betyder att analysen blir något mindre detaljerad.

Bildpunktsdensitet

Bildpunktsdensiteten avgör hur många bildpunkter som krävs för att en avvikelse ska upptäckas och markeras som en skillnad mellan dokumenten.

Färgkänslighet

Färgkänslighet baseras på färgerna i ditt dokument. För svartvita ritningar rekom menderas en låg känslighetsnivå. För ritningar i färg eller ritningar med färgmarkeringar rekommenderas en hög känslighetsnivå.

Marginal

Marginal avgör hur pass mycket utrymme längs dokumentet som ska uteslutas vid en jämförelse.

Förskjutning

Förskjutning anpassar dokument som inte är av samma storlek så att de överensstämmer bättre vid en jämförelse. Till exempel; om dokument B är bredare än dokument A, prova att justera samordningsvärdet X.

Bildpunktsavstånd

Bildpunktsavståndet påverkar jämförelsekänsligheten när du jämför dokument från olika källor. En lägre nivå räcker för dokument som skapats från samma programkälla, medan en högre nivå rekommenderas för dokument från olika källor.

Rendering

Rendering påverkar jämförelsens upplösning. Ett högre antal DPI:er ger bättre känslighet. Förinställningen på 72 DPI är tillräcklig för de flesta jämförelser. Markera kryssrutan Inkludera
markeringar för att innefatta olåsta markeringar när du gör jämförelsen.

Markering

Markering låter dig anpassa molnsymbolen som visar skillnader i dina PDF-filer. Molnen kan appliceras på ett av de två dokumenten eller på en kopia av dokumenten. Nya kopior kräver en filändelse och en mapp där filen kan sparas.

Granska jämförelsen

Beroende på inställningarna du har gjort under menyn Avancerade inställningar visas alla upptäckta skillnader på antingen dokument A, dokument B, båda dokumenten eller på en kopia
av endera dokument.

Varje skillnad läggs automatiskt till i Markeringslistan där du kan specifiera varje rad och på så sätt skapa en anpassad checklista. Listan kan summeras och exporteras till Excel eller som en PDF-summering.

Batchjämförelse

Med funktionen Batchjämförelse kan du automatisera jämförelseprocessen för flera dokument samtidigt så att du slipper upprepa hela processen flera gånger. För att använda den här funktionen, klicka på Arkiv > Batch > Jämför dokument i Kommandofältet.

I dialogrutan Batch: Jämför dokument välj PDF-filerna du vill jämföra. Uppsättning A är dina grunddokument och uppsättning B är de reviderade dokumenten. När du har valt dina dokument kan du organisera och sortera de valda dokumenten innan du sätter igång batchjämförelsen.

Genom att klicka på alternativet Matcha tillagda filer automatiskt paras filer med liknande namn ihop när du lägger till dem i uppsättning A och uppsättning B. När du är klar klickar du på OK.

OBS! För filer som revideras ofta, spara en batchjämförelse för framtida inställningar.

Härnäst visas dialogrutan Jämför dokument. För att granska varje dokumentjämförelse innan du kör batchjobbet, använd pilarna i sektionen dokument A.

Du kan även välja funktionen Skapa rapport och välja ett filformat för din summeringsrapport. Till skillnad från en jämförelse med ett dokument öppnas inte dokumenten efter att du har kört en batchjämförelse. Istället körs jämförelsen och alla skillnader visas i en summeringsrapport med direkta länkar till dina jämförda dokument. Detta är väldigt praktiskt när man behöver jämföra ett stort antal dokument.

Related Articles