Skräddarsy Bluebeam® Revu® 2018 – Verktygsfält

Sammanfattning

Läs mer om vad verktygsfält är, hur du lägger till, ställer in och döljer dem, hur du lägger till, flyttar och tar bort verktyg från verktygsfält och hur du sparar verktygsfältsinställningar till profiler.

Relevanta produkter

Revu 2018


I den här delen av serien Skräddarsy Bluebeam Revu 2018 fokuserar vi på verktygsfälten under menyraden och till vänster och höger om den huvudsakliga arbetsytan. Verktygsfält är helt enkelt grupper av ikoner i gränssnittet i Revu som representerar olika funktioner (däribland markeringar, mätningar, formulärfält osv.) och verktyg. Till skillnad från paneler utgör verktyg mer specifika funktioner som inte kräver ett särskilt gränssnitt. Du hittar både verktygsfälts- och panelikoner i verktygsremsor. En verktygsremsa består av de tomma grå fälten till vänster och höger och högst upp i gränssnittet där verktygsfälts- och panelikoner visas.

Här är några enkla metoder du kan använda för att skilja en verktygsfältsikon från en panelikon:

  • Ett verktygsfält har alltid en rad punkter (……) nära toppen eller vänster sida. Det här kallas för ett handtag.
  • När du har klickat på ett verktyg blir det dynamiska fältet Egenskaper ofta aktivt.
Paneler och verktygsfält har alltid separata verktygsremsor.

Ställa in verktygsfält

Du kan flytta valfritt verktygsfält till valfri verktygsremsa i gränssnittet. Om du vill flytta ett verktygsfält klickar du och drar verktygsfältets handtag (……) och släpper det sedan över en verktygsremsa.

En verktygsremsa skapas automatiskt för ditt verktygsfält om du drar det till ett tomt utrymme. Du kan skapa en andra verktygsremsa genom att dra mot den motsatta sidan i en befintlig verktygsremsa.

Lägga till och dölja verktygsfält

Du kan lägga till eller dölja verktygsfält i gränssnittet genom att gå till Verktyg > Verktygsfält.

Verktygsfält som visas i gränssnittet markeras med en bock .

Om du vill lägga till ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält som inte har en bock bredvid sig. Om du vill ta bort ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält med en bock bredvid sig.


Lägga till, ta bort eller flytta verktyg

Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om verktyg från samtliga verktygsfält enligt dina önskemål från dialogrutan Anpassa verktygsfält, som du hittar under Verktyg > Verktygsfält > Anpassa … Om du vill läsa mer om den här dialogrutan ska du gå till Verktyg och verktygsfält i Hjälp för Revu.

När du är nöjd med hur du har ställt in verktygsfälten kanske du vill låsa fast dem för att förhindra att de flyttas av misstag. Det här alternativet hittar du under Verktyg > Verktygsfält > Lås.

Spara inställningar av verktygsfält

Alla inställningar av verktygsfält och paneler kan sparas till en profil. Om du vill spara dina inställningar av flikar och paneler till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil. Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.

Om du vill lära dig mer om profiler (däribland att anpassa en förinställd profil, skapa en anpassad profil, spara ändringar till din profil och mycket mer) ska du läsa Arbeta med profiler i Hjälp för Revu.

Verktygsfältsreferenser

Följ länkarna nedan för att få mer information om särskilda verktygsfält från Hjälp för Revu.

Avancerat Formulär (Revu eXtreme)
Avancerad text Helskärm
Justering Linjeformat
Utseende Mätning
Kontrollpunkt Sortera
Digitala signaturer Bearbetning (Revu eXtreme)
Dokument Rotation
Dokumenthantering Former
Redigera Skiss
Fil Text
Teckensnitt

Related Articles