Skräddarsy Bluebeam® Revu® 2018 – Allmänna Inställningar

Sammanfattning

Lär dig hur du ändrar utseendet på Revus gränssnitt med hjälp av de allmänna inställningarna.

Relevanta produkter

Revu 2018


I den här delen av Skräddarsy Bluebeam Revu 2018 fokuserar vi på avsnittet Allmänt i dialogrutan Inställningar.

Du hittar den fullständiga dokumentationen om allmänna inställningar i Hjälp för Revu.

I den här artikeln fokuserar vi på hur du kan förändra gränssnittets utseende i underavsnittet Alternativ. Så här kommer du åt dessa inställningar:

 1. Från menyraden klickar du på Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. I listan till vänster i dialogrutan Inställningar går du till Allmänt.
 3. Välj Alternativ från den översta raden med flikar.

Teman

Beroende på vilken typ av miljö du arbetar i eller vilken bildskärm du använder kanske du föredrar mörka eller ljusa färger. Därför har Revu ett Mörkt tema och ett Ljust tema. Revu använder det Mörka temat som standard.

I allmänhet är mörka färger bättre för mörka miljöer, medan ljusa färger är bättre för ljusa miljöer. Mörka färger är även bättre för bildskärmar med hög kontrast, medan ljusa färger är bättre för bildskärmar med låg kontrast.

Använd stora ikoner

När det här alternativet har valts ökas storleken på alla ikoner på verktygsfält och paneler i gränssnittet i Revu. Det här alternativet är perfekt om du tycker att ikonerna är svåra att se, eller om du har en dator eller bildskärm med pekfunktion.

Revu måste startas om för att ditt val ska tillämpas. Kom ihåg att spara alla ändringar du har gjort i dina dokument innan du stänger Revu.

Marköralternativ

Markörstorlek

Med de här alternativen ändrar du storleken på de inbyggda markörerna i Revu. Detta omfattar allt som markören omvandlas till i Revu, t.ex. hårkors, markör för att ändra storlek på paneler och ändra storlek på/dra kontrollpunkter, markeringsindikatorer osv.

 • Auto – ändrar markörstorleken baserat på bildskärmens upplösning.
 • Normal – samma markörstorlek som angetts i Windows-inställningarna.
 • Stor – en markör av större storlek om din markör är för liten.
Om du ändrar markörstorleken i Revu påverkar det inte markörstorleken i Windows.

Visa hårkors för helskärm

När detta alternativ har valts och markören befinner sig på en arbetsyta visas ett stort hårkors som når till kanterna av arbetsytan. Hårkorset gör det enklare för dig att justera markeringar och se exakt var du klickar.


Trunkering av dokumentflikar

Det här alternativet avgör hur filnamn som visas i dokumentflikar förkortas.

 • Start – förkortar namnet på fliken från starten av filnamnet.
 • Slut – förkortar namnet på fliken från slutet av filnamnet.

Startläge

De här alternativen styr vilket standardläge Revu startas i.

 • Senast använd – väljer det läge som användes när Revu stängdes senast.
 • Visa – ger dig möjlighet att visa PDF-filer, men inaktiverar alla redigeringsfunktioner (däribland markeringar och överskrivning av dokument).
  Det här läget är främst avsett för oregistrerade användare som enbart behöver visa och göra mätningar i PDF-filer. Om du växlar från markerings- till visningsläge frigörs även en plats för användare med Enterprise licensing eller Open licensing.
 • Markeringsläge – gör att du kan använda Revu utan begränsningar.

Related Articles