Bluebeam Häftapparat

Bluebeams Häftapparat kan binda samman flera filer (Microsoft Office-dokument, Windows-filer, bilder, osv) till en flersidig PDF-fil. Funktionen möjliggör även batchkonvertering av flera filer till individuella PDF-filer. Funktionen Häftapparat kan även konvertera filer till nio olika filtyper, inklusive TIF, JPEG och BMP.

Använd Bluebeams Häftapparat genom att öppna startmenyn för Windows. Klicka på Alla program och sedan på mappen Bluebeam Software. Om du har installerat genvägen till Häftapparaten kan du dubbelklicka på ikonen på ditt skrivbord.

Klicka på Startguiden för att se hur man konfigurerar en uppsättning filer som kallas för ett ”jobb”. Du kan hoppa över guidningen genom att klicka på Lägg till filer eller genom att helt enkelt dra och släppa filer i Häftapparatens gränssnitt.

Använda guiden

Steg 1: I dialogrutan för Häftapparaten, klicka antingen på knappen Lägg till mapp eller Lägg till filer för att välja källfilerna som ska konverteras.

OBS! Genom att markera kryssrutan ”Inkludera undermappar” kommer alla undermappar att inkluderas.

Använd pilknapparna på vänster sida för att omorganisera de valda filerna eller använd en knapp för att  ta bort en fil från listan.

Steg 2: Väl j alternativet En utdatafil och ange filnamnet om alla filer ska kombineras i en enda PDF. Välj alternativet En utdatafil per dokument för att konvertera en batch till individulla PDF-filer.

Steg 3: Välj en mapp i vilken du vill att de nya filerna ska sparas. Klicka på OK.

När guiden är klar visas Häftapparatens gränssnitt med de tillagda filerna. Klicka på Häfta för att börja konvertera filerna.

 

Konvertera flera jobb samtidigt

Bluebeams Häftapparat kan konvertera flera jobb samtidigt och konfigurera olika uppsättningar på olika sätt.

Bilden nedan visar hur jobb ser ut i Bluebeams Häftapparat. För att lägga till en ny fil eller skapa ett nytt jobb, klicka på knappen Lägg till fil. För att lägga till en ny fil i ett befintligt jobb, välj jobbnamnet och klicka sedan på knappen Lägg till fil. För att flytta på filer, dra och släpp filer från ett jobb till ett annat. Du kan även högerklicka på ett jobbnamn för att justera inställningarna för konvertering.

 

Snabbmenyn i Utforskaren (högerklicka)


Från snabbmenyn kan du lägga till filer i Häftapparaten direkt från Utforskaren (Windows Explorer).

Steg 1: Bläddra fram mappen som innehåller de filer som du vill lägga till i Häftapparaten.

Steg 2: Välj filerna i Utforskaren.

Steg 3: Högerklicka på någon av de valda filerna och välj alternativet Kombinera filer i Revu eller Konvertera filer i Revu.

Kombinera filer i Revu skapar en enda, flersidig PDF-fil av de valda filerna.

Konvertera filer i Revu skapar individuella PDF-filer för var och en av de valda filerna.

Related Articles