Anpassa verktygsrader

Anpassa vilka ikoner som syns i verktygsraden i Revus gränssnitt, eller skapa verktygsrader som passar just ditt arbetsflöde.

Välj vilka verktygsrader du vill visa

För att anpassa och/eller skapa dina egna verktygsrader, klicka på Visa i kommandoraden och välj sedan > Verktygsrader > Anpassa. I dialogrutan Anpassa verktygsrader visar kryssrutorna i Verktygslistan vilka verktygsrader som är påslagna. De markerade kryssrutorna i Artikellistan visar vilka verktyg som är aktiva i en särskild verktygsuppsättning. Du kan navigera genom Verktygslistan och markera de verktygsrader som du vill se i gränssnittet. Dessutom kan du välja vilka verktyg som du vill aktivera i varje verktygsrad.

Skapa anpassade verktygsrader

Börja med att klicka på plussymbolen i dialogrutan Anpassa verktygrader för att skapa och namnge en ny verktygsrad. Välj de verktyg som du vill inkludera i din anpassade verktygsrad genom att välja ett verktyg i Kommandolistan och sedan klicka på pilsymbolen för att lägga till verktyget i den nya verktygsraden. Du kan också söka genom ytterligare verktyg med hjälp av nedrullningsmenyn Kategorier. När du är klar, klicka på OK och din nya verktygsrad visas i gränssnittet.

Obs! När din anpassade verktygsrad syns i gränssnittet kan du klicka på verktygsradens handtag för att dra den till en ny plats.

Related Articles