Studio Projects: Revu iPad 11.5 Revision History

Med Bluebeam Revu 11.5 kan Studio Project-administratörer visa och återgå till tidigare versioner av ett dokument och ange behörighet för andra deltagare att göra detsamma.

Återställa historik-behörighet för användare eller grupper

Om en deltagare ska kunna återgå till en tidigare version av en fil, måste projektvärden tillåta den här behörigheten i egenskaperna Projektinställningar.

Om fler användare måste ha behörighet att återgå till en tidigare version är det bäst att skapa grupper och sedan ange behörigheter.

I dialogrutan Projektinställningar väljer du fliken Behörigheter. På menyn Tillämpade behörigheter klickar du på listrutan Redigera filer och väljer Tillåt så att deltagaren kan återgå till en tidigare version.

Obs! Med behörigheten Redigera fil kan deltagaren checka in och ut filer, ändra, ångra utcheckningar och visa versionshistorik.

Projektdeltagaren kan nu visa och återgå till tidigare versioner som skapats i Studio Projects genom att öppna projektmappen, högerklicka på filnamnet och välja Revisionshistorik.

I Dialogrutan Revision Revisionshistorik visas alla tidigare versioner som skapats tillsammans med datum- och tidsstämpel och revisionens författare.

Obs! Klicka på Öppna revision för att öppna och visa en tidigare version i skrivskyddat läge utan att störa den senaste versionen.

I samma dialogmeny återställer du en tidigare version genom att klicka på Återställ revision som finns längst ned på menyn.

Om projektvärden eller deltagaren bestämmer att en tidigare version måste återgå till att bli den senaste versionen, klickar du på Återställ version längst ned på menyn och denna version placeras nu högst upp i listan utan någon av tidigare revisioner skrivs över eller tas bort .

I exempelbilden ovan har deltagaren bestämt att Revision 2 ska återställas och bli senaste version. Därför kommer Revu att behålla Revision 2 i ursprunglig ordning, men en kopia skapas och den blir Revision 4 och i kolumn Kommentar noteras att Revision 4 har återställts från Revision 2.

Obs! Revisionsförfattare behöver inte vara densamma som ursprunglig författare av dokumentet. Revisionsförfattaren är den deltagare som har ändrat dokumentet och synkroniserat tillbaka ändringarna till Studio Projects.

Förhindra att användare eller grupper återställer revisionshistorik

Du kan tillåta en deltagare eller grupp att delta i ett Studio Project och sedan neka dem behörighet att återgå till tidigare versioner av ett dokument.

I dialogrutan Projektinställningar väljer du fliken Behörighet. På menyn Tillämpad behörighet väljer du listrutemenyn Redigera filer och väljer Neka för att förhindra att deltagaren eller gruppen kan återgå till en tidigare version.

Obs! Med behörigheten Redigera fil förhindras användaren att checka ut och checka in filer, ändra, ångra utcheckningar och visa versionshistorik.

Nu kan deltagaren bara visa revisionshistorik genom att öppna en tidigare version i skrivskyddat läge.

Få åtkomst till Revisionshistorik genom att högerklicka på filnamnet.

Obs! Du ser också att kommandot Check Out (Checka ut) inte visas, i motsats till för deltagare med behörigheten Edit Files (Redigera filer).

När dialogrutan Revisionshistorik visas, visas aktuella och tidigare versioner med tids- och datumstämpel samt med revisionsförfattare.

Det faktum att användaren eller gruppen inte kan återställa en tidigare version anges med nedtonat Återställ revision.

Obs! Revisionsförfattare behöver inte vara densamma som ursprunglig författare av dokumentet. Revisionsförfattaren är den deltagare som har ändrat dokumentet och synkroniserat tillbaka ändringarna till Studio Projects.

Related Articles