Revu iPad Tutorials: Revu iPad 11.5 – Form Filling

Revu iPad har nu stöd för ifyllning av formulär. Du kan skriva in information i befintliga formulärfält eller interagera med någon av fälttyperna som beskrivs nedan med hjälp av din iPad.
Obs! Även om Revu iPad har stöd för AcroForms stöds XFA-formulär inte just nu.

Fälttyper som stöds

Tryckknapp: En åtgärd utförs när du klickar på denna, till exempel Submit (Skicka) eller Reset (Återställ).

Kryssruta: Kan markeras eller avmarkeras.

Listrutemeny: Visar en lista med alternativ på en listrutemeny och aktiveras genom att du klickar på en pil. Med vissa formulär kan du lägga till egen text i det här fältet.

Listruta: Visar en lista med alternativ i en ruta och du kan välja flera alternativ. En rullningslist visas om listan är längre än rutans storlek.

Alternativknapp: Liknar en kryssruta men dessa används i grupper och bara ett alternativ i taget kan markeras.

Textfält: En ruta där du kan skriva text.

Redigera ett textfält i ett formulär:

Tryck på formulärfältet och ange text med tangentbordet eller med knappen röst-till-text-mikrofon.

Related Articles